KraamKompas helpt je op weg in je kraamtijd

Ritme in de kraamzorg

“Ritme en harmonie dringen diep in de ziel door.” (Plato)

Ritme zit in alles, in muziek, in ons lijf in de vorm van ons hartritme en het ademhalingsritme, in de natuur in de vorm van de seizoenen. Ritme is de regelmaat waarmee iets zich herhaalt. Door die herhaling kan je gaan herkennen en die herkenning kan rust geven.

Ieder kindje wordt geboren met de mogelijkheid van ritme in zich. Of het een fijn en passend ritme gaat ontwikkelen hangt af van de omstandigheden die we bieden en hoe we het kindje hier in ondersteunen. 

Allereerst gaat ritme over: het is er wel en het is er niet. Het wisselt elkaar af. Zo is het voor een kindje fijn als het gevoed wordt als het aangeeft dat het honger heeft, maar dat het ook de tijd krijgt om dat voedsel te verwerken. Daar kan je het mee helpen door voldoende tijd tussen twee voedingen te nemen. Evenals het fijn is om te knuffelen met je kindje zodat het ervaart dat je dichtbij bent en het daarna ook een tijdje op zichzelf te laten zijn door het in een eigen bedje te leggen. Zo leert het dat het er wel is, en dat het er ook even niet is. Dat ritme, die afwisseling, leert hem al vanaf het begin om zijn eigen behoeftes te ervaren. 

In de kraamtijd help ik om het gedrag van je kindje te leren lezen zodat je adequaat kunt reageren en handelen en je kindje ervaart dat het als het iets aangeeft er geluisterd wordt en het erkent wordt in de behoeftes die het heeft. Door adequaat te reageren op wat je kindje aangeeft, wat het nodig heeft zeg maar, krijgt het vertrouwen in zichzelf. Bouwt het zelfvertrouwen op. 

En natuurlijk werken we in de kraamtijd ook aan een prettig ritme voor jullie als gezin. Zo bouwen we aan een nieuw evenwicht voor jullie allemaal.